Anlägga sandstrand på bästa sätt

Tillstånd, miljö, sandtyp, erosion, underhåll, säkerhet

Skapa den perfekta stranden

När du ska anlägga en sandstrand i Sverige finns det flera viktiga faktorer att tänka på

  • Miljöhänsyn och Tillstånd: Kontrollera med din kommun om eventuella tillstånd och miljöhänsyn. Sverige har strikta regler för att skydda vattenmiljöer och stränder.
  • Val av Sand: Använd lokalt tillgänglig, ren och kornig sand. Finkornig sand kan blåsa bort lättare och skapa problem.
  • Erosion och Dränering: Se till att platsen har god dränering och överväg att använda erosionstoppande material som Strandduk under sanden.
  • Växtlighet och Ekosystem: Bevara så mycket naturlig växtlighet som möjligt runt stranden för att minska erosion och skydda den lokala faunan.
  • Underhåll: Planera för regelbundet underhåll, som att kratta sanden och hantera eventuellt skräp.
  • Säkerhet och Tillgänglighet: Utforma stranden för säkerhet med gradvis sluttning och eventuellt badbryggor. Säkerställ att stranden är tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.
  • Effektiv Bottenstabilisering: Strandduk skapar en stabil och ren sjöbotten genom att täcka över vassa stenar och mjuka, dyiga partier.
  • Miljövänlig och Tålig: Produkterna är utformade för att vara både enkla att installera och hållbara över tid, utan att behöva tas upp under vinterhalvåret.
  • Förbättrad Strandupplevelse: Genom att eliminera växter, näckrosor och dy, kan du njuta av en ren och slät sandstrand.
  • Lätt Installation: Installation tar endast 30 minuter och kräver inte underhåll efter säsongen.

Varför Strandduk?

Strandduk erbjuder produkter för stabila och rena sandstränder